Засоби для обробки ставка

Препарати для обробки ставка

Для створення природних процесів самоочищення води використовують корисні бактерії. Біологічні препарати містять культури живих бактерій. Ці засоби швидко запустять роботу біологічних фільтрів і гарантовано створять біобаланс у ставку, водоймі чи озері. Бактерії можна вносити як у ставок, і на фільтр. Спеціальні біогелі наносяться виключно на біонаповнювач або біозасипку біологічного фільтра. Передозування – некритичне, але перед застосуванням завжди слід звертати увагу на рекомендації в інструкції до товару.

Також існує група засобів для очищення води в ставку, які виготовлені або містять хімію. Застосування хімічних засобів вимагають суворого дозування та дотримання правил безпеки. "Хімію для ставка" можна розділити на підгрупи за призначенням: для регулювання рівня рН, для видалення водоростей, для осадження суспензій, а також засоби активатори та стабілізатори якості води. Постійне застосування хімічних засобів очищення води свідчить лише про те, що існуюча система фільтрації та очищення води працює неправильно і потребує постійної додаткової допомоги.

Більшість звичайних споживачів вважають, що застосовуючи ставкові препарати для обробки води можна вирішити всі проблеми з її якістю, аналогічно, як це робиться при дезінфекції та очищенні басейнової води. Насправді це не зовсім так. Басейнові препарати є головними учасниками дезінфекції та очищення води, а ставкові надають допомогу та сприяють біологічним природним процесам очищення води. Для того, щоб знати які ставкові препарати необхідно застосовувати в тому чи іншому випадку, необхідно розуміти саму природу та «закони» біологічного очищення.

Все, що потрапляє у водойму ззовні та/або утворюється в ньому як продукт життєдіяльності всього живого, в більшості випадків, можна віднести до джерел забруднення Вашого ставка (основні види забруднень вказані в порадах «Що вибрати ставок чи басейн?»).


Залежно від виду, стану та розміру частинок, забруднення можуть:

 • розчинятися у воді;
 • плавати поверхнею;
 • осідати на поверхню дна, предметах декору та водних рослин;
 • зависати між поверхнею та дном у вигляді суспензій, створюючи додаткову каламутність.


Очищення ставкової води

У першому випадку забруднення надають воді певного забарвлення (зменшується прозорість) та/або збагачують водне середовище поживними речовинами, які в свою чергу сприяють активному зростанню водоростей. Плаваючі забруднення, якщо їх вчасно не зібрати з поверхні води, осідають і накопичуються у вигляді донних відкладень, які можуть бути джерелом неприємного запаху та сморід. Частки забруднень, що зависли, не тільки погіршують естетичний вигляд і прозорість водойми, але й обмежують доступ сонячного світла в нижні шари водойми, що призводить до уповільнення і зупинки процесів фотосинтезу, збільшення дефіциту розчиненого у воді кисню та інших негативних явищ.

Для видалення забруднень природа створила природні біологічні механізми та процеси за допомогою яких вода очищується та відновлює свої первозданні властивості. Головним учасниками біологічного природного очищення води є живі бактерії та інші мікроорганізми. Бактерії та мікроорганізми використовують забруднення як харчування для свого розвитку та зростання. Розмір бактерій не перевищує 0,1 мм і не помітний людському оку. Процес переробки та перетворення забруднень досить складний і залежить від багатьох факторів, у тому числі від наявності певних груп бактерій, середовища та умов їх існування та функціонування. Слід пам'ятати, що за незадовільних умов утримання водоймища, діяльність деяких видів мікроорганізмів та бактерій може лише посилити та погіршити якість води. В результаті такої дії може бути утворення токсичних газів та речовин, наприклад, сірководню, аміаку тощо. Для очищення води необхідно створювати умови, за яких працювали та розвивалися лише потрібні для очищення бактерії. Ці бактерії та мікроорганізми ми називаємо «корисними» бактеріями. Найчастіше продукти життєдіяльності одних бактерій є джерелом існування інших груп. Тому ефективність роботи бактерій, що рівноцінно ефективності очищення води, залежить від повного набору груп необхідних «корисних» бактерій та утворення ними правильних структурних колоній бактерій. Ідеальним місцем формування колоній бактерій є біологічні фільтри, де людиною створюються всі необхідні умови для максимальної роботи та віддачі бактерій. Також важливою перевагою біологічних фільтрів є те, що ми можемо контролювати процеси очищення та оперативно впливати на зміну ситуації.


І так ми прийшли до першої групи препаратів для обробки ставкової води – це бактеріальні препарати для обробки води, або іншими словами, «корисні» бактерії, які природним шляхом очищають воду.

Дані препарати можна розділити на підгрупи, залежно від призначення та сфери дії.

 • Бактерії, які утворюють безпечне водне середовище, запускають біологічні процеси, видаляють залишки медпрепаратів, знижують неприємні запахи (препарат: ML Super Start Bead Filter).
 • Бактерії, які сприяють формуванню колоній бактерій у тому місці, де ви хочете і вони там залишаються та беруть участь у очищенні води (ML PL Filter Gel).
 • Бактерії, які зменшують каламутність води шляхом стимуляції флокуляції та осадження органічних та неорганічних частинок, руйнують та розчіплює органічний осад (ML CLEAN & CLEAR, ML GOLF).
 • Бактерії, що відповідають за нітрифікацію. Рекомендується використовувати для ставків з рибами на регулярній основі (ML NITE OUT II).
 • Бактерії, що видаляють природний мул. Актуально для ставків та водойм, де відсутній або недостатньо організований донний забір води (ML Sludge-Away).
 • Бактерії для плавальних ставків. Ці препарати сприяють очищенню води, регулюють і впливають на зростання водоростей, переробляють мул, що накопичився, в зонах регенерації і в донних важкодоступних для чищення місцях (ML Natural Clear, ML Natural Sludge Reducer, ML Natural Algae Control).
 • Бактерії сезонної дії. Бактерії розроблені спеціально для зимівлі водойми. Вони сприяють швидкому розкладанню листя, відкладень та інших органічних речовин протягом осені та зими, а також сприяє швидкому запуску ставка зі здоровим середовищем у весняний період (ML AWP Autumn/Winter Prep).


Препарати для ставка

Бактерії абсолютно безпечні для людини, рослин, риб, комах та навколишнього середовища. Ці бактерії аналогічні тим, що існують у живій природі. Відмінність лише те, що вони перебувають у банках та у певній концентрації. Передозування не впливає на якість та стан води.

Новій водоймі з водопровідною водою необхідно 1-2 місяці, щоб природним шляхом з'явилися потрібні колонії бактерій і встановився біобаланс, а застосовуючи бактерії, необхідні біологічні процеси очищення можна налагодити за 1-2 тижні.

До другої групи препаратів, що використовуються для обробки ставкової води, можна віднести ферментні або ензимні комплекси. Це препарати біологічного походження, що виконують роль каталізатора реакцій у живих біосистемах. Ферментативна активність може регулюватися активаторами та інгібіторами (активатори – прискорюють, а інгібітори знижують інтенсивність реакцій). Деякі ферментативні комплекси можуть бути у складі водних розчинів або сухих сумішей бактерій, а деякі окремо переважно в сухому вигляді, але обов'язково як доповнення до бактерій, наприклад, ML AWP Autumn/Winter Prep. Такі препарати нешкідливі живим «корисним» бактеріям, що вже знаходяться у водоймі. Дані препарати рекомендується застосовувати в пікові або стресові навантаження на водойму, наприклад, при збільшенні температурного режиму і як наслідок активного росту водоростей, при низьких температурах в осінньо-зимовий період, після первинного наповнення водою, під час або відразу після застосування медикаментів тощо .

До третьої групи препаратів слід віднести препарати, що у своїй основі мають хімічну формулу активної речовини. До цієї групи можна віднести альгіциди, гербіциди та спеціальні медичні препарати, які щодо застосування слід розглядати окремо. Застосовувати такі препарати слід дуже обережно – будь-яке передозування чи неправильне використання може занапастити все живе та зруйнувати біологічні процеси. Зазвичай, на упаковці таких препаратів вказують інформація, на що необхідно звертати увагу та/або є якісь обмеження або особливі умови застосування. Дія таких препаратів має певну спрямованість на вирішення якоїсь конкретної проблеми, наприклад засіб для видалення водоростей, видалення осаджень з донних поверхонь, освітлення води і т.д. У більшості випадків після застосування препаратів хімічної дії (навіть якщо на ньому написано, що це біопрепарат) необхідно відновлювати повністю або частково біологічні процеси за допомогою бактеріальних препаратів, живих бактерій, якщо ми хочемо мати «живі» водойми. Часте використання хімічних препаратів перетворює «живу» ставкову воду в хімічно оброблену на зразок басейнової, але з «поганою» обробкою і така водойма вже не можна називати біопрудом або біоводоємом з природною водою без хімії.

Головне, що потрібно пам'ятати – універсальних препаратів немає. Тому вже на етапі планування Вашого водного об'єкта необхідно передбачити встановлення систем фільтрації та біологічного очищення. Якщо з якихось причин, водоймище не відповідає Вашим вимогам, то відновлення стану потребує індивідуального підходу. У кожному конкретному випадку необхідно виконувати цілу низку заходів та дій, щоб привести в належний стан водойму та запустити біологічні процеси, які забезпечуватимуть чисту воду та гарантуватимуть постійну чистоту та наглядність Вашої водойми чи ставка.


Ми допоможемо вам вибрати та купити аксесуари для ставка

Ми пропонуємо лише якісне обладнання для басейну від найкращих європейських та українських виробників.

Доставити засоби для ставка можна у будь-яке місто України:

Київ |  Харків |  Одеса |  Дніпро |  Запоріжжя |  Львів |  Кривий Ріг |  Миколаїв |  Маріуполь |  Вінниця |  Херсон |  Полтава |  Чернігів |  Черкаси |  Житомир |  Суми |  Сєвєродонецьк |  Хмельницький |  Рівне | Кропивницький |  Дніпродзержинськ |  Чернівці |  Кременчук |  Івано-Франківськ |  Тернопіль |  Біла Церква |  Луцьк |  Мелітополь |  Нікополь |  Ужгород |  Кам`янець-Подільський

Хороша ціна на Засоби для обробки ставка.

Купити Засоби для обробки ставка в магазині обладнання та хімії для басейну E-Pool.

Наш інтернет магазин пропонує вибрати та купити хімію, обладнання або аксесуари за дуже хорошими цінами. Веб-сайт e-pool.kiev.ua допоможе зробити замовлення надійного товару, запасних деталей, засобів. дезінфекції води. Асортимент наших товарів: хімії, аксесуарів та обладнання оригінальне і має офіційну гарантію від основних виробників на ринку: Vagnerpool, AstralPool, SEKO, BWT, Fairland, Pentair Water, Pahlen, T&A, Secespol, Dryden Aqua, Hayward та інші.

Наші спеціалісти допоможуть вирішити будь-які технічні питання у будівництві та експлуатації водойм. Ми можемо підібрати оптимальне обладнання так, щоб ваше рішення було правильним, виходячи з ваших потреб, і ви могли отримати з нього максимальну користь. Ознайомтеся з нашим каталогом обладнання, асортиментом хімії і здивуйтеся співвідношенню якості та ціни продукції.

Наш магазин і склад перебувають у Києві. Ми радимо Вам купити обладнання та хіміюу нашому інтернет-магазині з доставкою у Тернопіль, Одеса, Дніпро. Ми працюємо на ринку з 2007 року та є одним із найперших інтернет-магазинів в Україні у цій галузі.

Правила прийому товару: при прийманні товару покупець зобов`язаний звернути увагу та перевірити товарний вид упаковки, відсутність механічних пошкоджень на товарі, комплектацію. Після приймання товару покупцем, продавець не приймає претензій до зовнішнього вигляду та комплектності товару. Протягом чотирнадцяти днів після дня покупки товару Покупець має право обміняти придбаний товар належної якості. Обмін товару належної якості проводиться, якщо він буде в такому ж вигляді, в якому був отриманий від продавця: товар не використовувався, повністю збережений його товарний вигляд, та всі споживчі якості, пломби, ярлики, захисні елементи, упаковка, комплектність, а так ж розрахунковий документ, виданий покупцю разом із проданим товаром.

Наш магазин несе гарантійні зобов`язання на обладнання протягом 12 місяців з моменту його продажу або введення в експлуатацію (за наявності акту введення в експлуатацію, але не пізніше 3 місяців з моменту продажу). Гарантійні зобов`язання не поширюються на обладнання та витратні матеріали, якщо їх заміна передбачена конструкцією, та обумовлена у інструкції з експлуатації. Гарантійне обслуговування мається на увазі: тестування, безкоштовний ремонт, заміну на аналогічне за технічними характеристиками обладнання. Наш асортимент включає лише якісний товар.

Знайдіть у нашому асортименті продукції все, що вам потрібно!

Ціни на Засоби для обробки ставка від 5229 грн. до 5229 грн.

Товар Вартість
Microbe Lift Natural Algea Control 4ltr - Средство для удаления водорослей 5 229 грн

Поширені запитання про Засоби для обробки ставка

Які найпопулярніші товари в категорії Засоби для обробки ставка у 2024 році?

ТОП-3 найпопулярніших товарів у категорії Засоби для обробки ставка магазина E-POOL?

На які бренди категорії Засоби для обробки ставка варто звернути увагу у магазині E-POOL?

У категорії Засоби для обробки ставка представлені такі бренди:

Які найдешевші товари у категорії Засоби для обробки ставка?

Найбільш бюджетні позиції з категорії Засоби для обробки ставка в інтернет-магазині E-POOL:

Чому магазин E-POOL такий популярний?

Інтернет магазин E-POOL пропонує:
 • Великий асортимент
 • Тільки якісна продукція з гарантією
 • Постійні Спеціальні пропозиції та знижки.
 • Ми працюємо безпосередньо з перевіреними виробниками оригінального обладнання
 • Зручні способи оплати та швидка доставка по всій Україні.

ТАКОЖ ДИВІТЬСЯ